PAPIRNI STIKER OBELEŽIVAČI BAMBOO NOTE

reklamni materijal-papirni stikeri-kancelarijski materijal-BAMBOO NOTE

Papirni stikeri, obeleživači, ceduljice, samolepljivi blokčići, kocke za papir, stone mape za organizaciju papira su funkcionalni proizvodi koje se koriste u svakoj kancelariji i koji mogu poslužiti kao odličan reklamni materijal i dobar poslovni poklon.