CNC ISECANJE

Primena pločastih materijala u digitalnoj štampi velikog formata ima široku primenu, Swa Tim Vam nudi mogućnost pravolinijskog ili krivolinjskog optickog isecanja pločastih materijala koji u kombinaciji sa digitalnom štampom i katerskim isecanjem folije nude veliku mogućnost pravljenja različitih 2D i 3D stendija, svetlećih reklama, reklamnih panoa, tabli za obeležavanje firmi, izradi logotipa u oblicima na različitima materijalima, izrada putokaza…

Prema Vašoj želji, skici i specifikaciji po meri možemo da Vam pondimo širok spektar različitih proizvoda kao što su:

  • Svetelće reklame u oblicima
  • Table za obeležavanje firmi
  • Kutije za donacije
  • Govornice
  • Stendi- makete
  • Promo police
  • Senzormatici
  • Hangeri
  • Shelf divideri….

cns isecanje