Digitalna štampa na tabak – Brza štampa za male i srednje tiraže, Kolorona štampa na papiru – Super cena štampe i kratak rok izrade (isti dan)

Digitalna štampa iz tabaka – vrhunski kvalitet kolorne štampe i najkraći rokovi produkcije

digitalna štampe na papiru je brza i precizna tehnika štampe pogodna za manje i srednje tiraže. SWA TIM štamparije Beograd – Zemun Vam nudi usluge digitalne tabačne štampe na svim gramaturama i vrstama papira *od 80 do 350 gr, kao i usluge dorade u vidu numeracije, perforacije, sjane i mat plastifikacije, tople laminacija, personalizacije ID kartica bigovanja, savijanja, bušenja…

Štampa iz tabaka – kvalitet štampe na papiru je ultra HD rezolucija.

tabačna štampa je tehnika koja po kvalitetu parira ofset štampi, a pogodna je za štampanje manjih i srednjih tiraža pa je ova tehnika tabačne štampe vrlo popularana i u konstatnoj tržišnoj ekspanziji.Format štampe iz tabaka : digitalna štampa se radi na specijalnim ili standardnim kunzdruk i foto papirima do formata 307 x 430 mm. Veličina štampanog otiska je 302 x 425 mm, kvalitet štampe na papiru je ultra HD rezolucija.

Dorada tabačne štampe – štampa i dorada u najkraćem roku

na odštampanim tabacima radimo plastifikaciju, perforacija, cnc isecanje u oblicima, štancovanje, bigovanje, savijanje, prosecanje … čime dobijamo vrhunske proizvode u vrlo atraktivnim oblicima i kratkim rokovima produkcije.

Rok za štampanje – kratki rokovi produkcije – često je izrada moguća i za isti dan

u zavisnosti od kompleksnost fajlova i broj doradanih procesa štampe se radi u roku od 24 do 48 h od slanja ispravne grafičke pripreme za štampu.

Cenovnik Digitalna štampa na tabak

Cenovnik digitalne štampe na tabak (cene su eur, u cene nije uračunat PDV, obračun po srednjem kursu NBS).

Dvostrana crna1/1
Broj tabaka Jednostrani kolor4/0 Obostrani kolor4/4 Kolor/crna4/1 Jednostrana crna1/0
1-9 0.99 1.44 1.33 0.40 0.51
10-49 0.88 1.34 1.17 0.32 0.43
50-99 0.77 1,13 1.03 0.30 0.38
100-249 0.65 0.94 0.88 0.28 0.35
250-499 0.60 0.79 0.69 0.27 0.33
> 500 0.52 0.57 0.60 0.23 0.27

* Cene su bez PDV-a.
* Cene su izražene u eurima, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS-a.
* U cene je uračunat papir 80-350 g/m², ofsetni ili kunstdruk papir.
Doplata za posebne materijale i specijalne papire:
– Ukrasni kartoni, ICE GOLD kartoni, reljefni papri , brušeni kunsdruk papiri– 0.70 eur./tab A3
– Samolepljivi papir (muflon) – doplata 0,30 eur/tab.

Cenovnik dorade digitalne štampe: Cena
Sjajna plastifikacija papira 1/0 - A3 tabak 0.15 €/tabak
Sjajna plastifikacija papira 1/1 - A3 tabak 0.18 €/tabak
Mat plastifikacija papira 1/0 - A3 tabak 0.15 €/tabak
Mat plastifikacija papira 1/1 - A3 tabak 0.18 €/tabak
Topla plastifikacija do A5 0.60 €
Topla plastifikacija do A4 0.75 €
Topla plastifikacija do A3 0.95 €
Bigovanje 0.05 €/tabak
Savijanje 0.05 €/tabak
Klamovanje 0.08 €/tabak
Dodatni sadržaj

Grafička priprema Dokumenata za Tabačnu Štampu

Odabir Formata: Pre nego što započnete grafičku pripremu, ključno je da odredite dimenzije papira na kojima će se vaš dizajn štampati. Priprema za tabačnu štampu uvek zahteva rad u 1:1 razmeri. Nakon što postavite dimenzije formata, odmah dodajte minimalno 3mm prepusta sa svih četiri strane. Na primer, ako radite sa A4 formatom (210x297mm), dimenzije sa prepustom bi bile 216x303mm. Ovde, prepust ne bi trebalo da bude samo beli okvir, već produžena pozadina grafičke pripreme. Nema potrebe da navodite tačne dimenzije kraja stranica, samo dajte informaciju o veličini prepusta.

Upotreba Boja: Da bi vaš dizajn na ekranu bio ekvivalentan bojama u štampanom obliku, potrebno je da koristite CMYK režim boja (Cijan, Magenta, Žuta, Crna), jer se štampanje takođe obavlja iz istih boja. RGB (Crvena, Zelena, Plava) se koristi za prikaz na ekranima i nije prikladan za štampu. Količina boje na stranici ne bi trebalo da prelazi 300%, optimalno je ostati ispod 250% kako bi se izbegli nepoželjni efekti u štampi. Za svetle nijanse, zasićenost boje ne bi trebala da bude manja od 10% kako bi se očuvala kvaliteta štampe.

Crni Tekst: Ako radite kolor štampu sa pratećim crnim tekstom, važno je da tekst bude pripremljen isključivo u crnoj boji (C=0, M=0, Y=0, K=100). Ako se tekst ne pripremi na ovaj način, može doći do neslaganja boja u štampi, što može rezultirati mutnim ili nečitkim tekstom.

Crne Površine: Za velike crne površine u kolor štampi, treba dodati druge boje kako bi se postigla bogata crna boja. Pravilan odnos boja za bogatu crnu boju je C=50, M=50, Y=50, K=100. Ovako će velike crne površine biti punije i bogatije u štampi. Ako se koristi samo crna boja (C=0, M=0, Y=0, K=100), rezultat će biti tamno siva nijansa.

Fotografije: Pre nego što uključite fotografije u pripremu za štampu, obradite ih u grafičkom programu i konvertujte u CMYK režim boja. Ovo je važno kako bi se očuvala visoka rezolucija, koja ne bi trebala da bude manja od 300dpi.

Fontovi: Nakon što završite pripremu, preporučljivo je konvertovati sav tekst u krive ili uključiti korištene fontove u dokument (opcija "embed") kako bi se izbegle komplikacije koje mogu nastati ako fontovi nisu dostupni na drugim računarima. Izbegavajte opciju snimanja fontova uz dokument.

Priprema PDF-a: Kada završite pripremu, vreme je da kreirate PDF fajl za štampu. Da biste izbegli greške, sledite nekoliko koraka prilikom kreiranja PDF-a. Preporučuje se upotreba "High Quality Print" Adobe PDF predloška kako biste zadržali visoku rezoluciju i imali kontrolu nad drugim parametrima. Koristite kompatibilnost sa Acrobat 4 (PDF 1.3) kako biste rasterizovali sve transparentne elemente i izbegli probleme u štampi. Opcije kompresije trebaju biti podešene na ZIP za boje i sive tonove kako bi se smanjila veličina fajla. Ne koristite konverziju boja i profile boja ako je dokument već pripremljen u CMYK režimu boja.

Slaganje na Tabak: Nikada nemojte sami postavljati stranice na tabak za štampu. Samo dostavite fajl sa prepustom, a mi ćemo obaviti postavljanje i pakovanje stranica na tabak.

Sledite ove smernice kako biste osigurali da vaša priprema za tabačnu štampu bude besprekorna i da dobijete visokokvalitetne štampane materijale.
Kontaktirajte nas
We create your image ...