Digitalna štampa na tekstilu

za  štampu na tekstilu koiristi se vise tehnika digitalne, sublimacione stampe, stampa na transernim folijama, sublimaciona stampa velikog formata iz rolne, sito stampa…
Drektna stampa na tekstilu idealna je za izradu reklamnih majica , jer ovom tehnikom štampe dobijamo izuzetno visok kvalitet štampe sa mogućnošću nijansiranja ili mešanja boja bez povećanja troskova, pogodna je za stampe u manjim serijama u punom koloru, dok se za vece triaze i manje zahtevne pripreme koristi se sito stampa.
Ali najzinmiljivaja i najvise koriscena tehnika stampe za izradu reklama, zastava, reklamnih i promo materijala je tehnika sublimacione digitalne stampe iz rolne ili solventna ploter stampa , jer  se mogu raditi i manji  i komadni tiraži koji ne zahtevaju posebnu vrstu pripreme kao sto je slučaj u sito štampi na tekstilu u velikim i malim formatima, a da je  pritom i kvalitet same stampe u viskoj rezoluciji .
Kod sublimacione digitalne ili solventne stampe u realtivno kratkom roku moguce je uraditi velike formate na polipropilenskim i satenskim materijalima.
Tehnikom digitalne soleventne ili eko solventne stampe rade se veliki formati na ceradnim i mesh platnima.