Podna grafika

Izbrendirajte prostor u holovima, ispred prodajnih polica ili frižidera u marketima, u sportskim halama. koncertnim dvoranama,stepenicama, trznim centrima… Kolor oštampane ili katovane PVC nalepnice tehnikom digitalne stampe, sa specijalnom zaštitnom folijom za podnu grafiku se apliciraju na podne površine. Preko podne grafike se normalno gazi, odrzava se redovnim sredstvima za odrazavnje higijene podova.

Karakteristike podne grafike su dobar reklamni efekat, laka uocljivost, dugotrajnost aplikacija i dobar i lako uočljiv reklammni efekat koji dovodi do efikasne promocije brenda i pospesenja prodaje.

Zaštitna folija za podnu laminaciju Oraguard je specijalna providna PVC folija, sa visokim stepenom UV zaštite i hrapavom površinom. Neproklizavajuća, hrapava površina je upravo ono što štiti podnu grafiku u unutrašnjim ali i spoljnim uslovima. Debljina folije za podnu grafiku 120 mikrona, dostupna je u razlicitim širinama i pruya izuzetnu zastitu grafike koja je otporna na razlicte vrtse mehancikih pritisaka pri svakodnevnom koriscenju u market.