Ekološke olovke | Reklamni Materijal EKOLOŠKE OLOVKE OD PRIRODNIH MATERIJALA| Reklamni Materijal

EKOLOŠKE OLOVKE – OLOVKE OD PRIRODNIH MATERIJALA SA BRENDINGOM – EKOLOŠKI POKLONI – PROMOTIVNI MATERIJAL OD EKOLOŠKIH MATERIJALA

Ekološki koncept je sve više prisutan i u promotivnoj industiji gde je doprineo razvoju novih, hibridnih materijala, koji se koriste za izradu proizvoda. Tako je nastao i materijal koji je alternativa plastici, a koji predstavlja miks plastike i pšenične slame . Plastika ovakve strukture u prirodi se može razgraditi u roku od 2 godine.

Pšenična slama je otpadni proizvod u proizvodnji pšenice. Ovaj otpad se najčešće pali i tako negativno utiče na okolinu, jer se povećava emisija štetnih gasova i povećava se aerozagađenje. Sa druge strane reciklirana slama je biorazgradiva, što znači da ako se odloži u zemlju ona će se nakon kraćeg vremenskog perioda razgraditi.

SWA TIM je eko frendly firma koja vodi računa o ekologiji I upotrebi recikliranih materijala kada je god to moguće. U proizvodnji je u upotrebi korišćenje ekoloških boja renomiranih proizvođača koji poseduju GREEN GOLD sertifikate. Naša misija je usko povezana sa globalnim trendom u vezi sa očuvanjem planete kroz korišćenje obnovljivih izvora energije i recikliranih materijala i kada je god to moguće to je prava preporuka u savetovanju naših klijenta i poslovnih partnera pri izbori reklamnih poklona i štampanih materijala.

Korišćenjam ekoloških poklona osim korporativne kulture i promocije brenda promovišemo i ekološki koncept kompanije i edukujemo klijente da šire ekološku misiju čime dodatno podižemo imidž kompanije.Kontaktirajte nas

  • Noviteti

We create your image ...