Ekološke olovke, Ekološki pokloni, promotivni materijal od ekoloških materijala, eko olovke sa štampom

Promo pokloni i proizvodi od ekoloških materijala

Ekološki koncept je sve više prisutan i u promotivnoj industiji gde je doprineo razvoju novih, hibridnih materijala, koji se koriste za izradu proizvoda. Tako je nastao i materijal koji je alternativa plastici, a koji predstavlja miks plastike i pšenične slame . Plastika ovakve strukture u prirodi se može razgraditi u roku od 2 godine.

Ekološke olovke od prirodnih materijala sa štampom logotipa

Pšenična slama je otpadni proizvod u proizvodnji pšenice. Ovaj otpad se najčešće pali i tako negativno utiče na okolinu, jer se povećava emisija štetnih gasova i povećava se aerozagađenje. Sa druge strane reciklirana slama je biorazgradiva, što znači da ako se odloži u zemlju ona će se nakon kraćeg vremenskog perioda razgraditi.Velike stvari započinju malim koracima.

Ekološki promotivni pokloni u službi zaštite životne sredine

SWA TIM je eko frendly firma koja vodi računa o ekologiji i upotrebi recikliranih materijala kada je god to moguće. U proizvodnji je u upotrebi korišćenje ekoloških boja renomiranih proizvođača koji poseduju GREEN GOLD sertifikate.

Ekološki pokloni su uvek naša preporuka

Naša misija je usko povezana sa globalnim trendom u vezi sa očuvanjem planete kroz korišćenje obnovljivih izvora energije i recikliranih materijala i kada je god to moguće to je prava preporuka u savetovanju naših klijenta i poslovnih partnera pri izbori reklamnih poklona i štampanih materijala.

Korišćenjem ekoloških poklona osim korporativne kulture i promocije brenda promovišemo i ekološki koncept i edukujemo klijente da šire ekološku misiju, čime dodatno podižu imidž kompanije na nivo društevno odgovrne kompanije.

Preporučeni proizvodi
Kontaktirajte nas
We create your image ...