Crkvene zastave

Swa Tim kao porizvodjač zastava Vam nudi kompletan program u izradi svih vrsta zastava, a veoma važan deo ponude je svakako i proizviodnja i prodaja crkvneih zastava i obeležja.
Iz naše ponude crkvenih zastava posebno izdvajamo :
Crkvene zastave ili zastave za crkve, zastave za liturgije, zastave za obeležavanja crkvenih jarbola, zastave za litije, lente za crkvena venačanja, lente za krštenja u crkvi, tekstilna obeležja pored ikona i slično …
U našoj proizvodnji se koriste odabrani i adekvatni materijali, a proizvodi se dorađuju i ukrašavaju u skladu sa zahtevima i usvojenim standardim za crkvena obeležja.