KABINETSKA POSTOLJA OD PROHROMA I MESINGA

JARBOLI – (POSTOLJE PUNJENO OLOVOM, CEV Ø 30 CM I NA VRHU KUGLA SA ŠILJKOM)

JednokrakoDvokrakoTrokrako
220 €320 €410 €

Za proizvode koji se hromiraju cena se uvećava za 25%.