Zastavice za auto

Zastavice za auto se izrađuju na poliesteru 115 gr ili flag meshu sem u izuzetnim slučajevima kada se rade na krep satenu i na njih se prišivaju ukrasne rese. Mogu biti različitih dimenzija ali je dorada uvek ista tunel sa leve strane pomoću kojeg se zastavica navlači na držač.
Cenovnik zastava