MONE, metalna tehnicka i hemijska olovka u setu, crveni