NAVIGATOR-metalna hemijska olovka u polon kutiji – reklamni materijal