O NAMA | Reklamni Materijal O NAMA – SWA TIM - Reklamni Materijal | Reklamni Materijal

SWA TIM ŠTAMPARIJA ZEMUN – BEOGRAD

Mi smo pre svega dobar i kompaktan tim stručnih ljudi koji znaju da rade svoj posao. Proizvodimo , brendiramo, distribuiramo, uvozimo i dorađujemo reklamni materijal i opremu za promocije. Štampamo velike i male formate u digitalnoj i ofset tehnici štampe, proizvodimo zastave, obrađujemo klirit i pravimo kliritnu galanteriju po zahtevima klijenata…Velika ponuda reklamne galanterije i opreme za promocije je ono po čemu smo prepoznatljivi na tržištu Republike  Srbije i regiona.
Izrasli smo iz samostalne radnje SR TIM koja je osnovana 2002. godine, a u formi preduzeća posujemo od 2008. godine. Sa stažom dužim od 15 godina možemo se pohvaliti brojnim realizovanim projektima, bogatom refernc listom partnera i klijenata, permanentnim rastom, savremenom opremom, modernim softverskim rešenjima koji su implementirani u svakodonevno poslovanje i ozbiljnom ponudom proizvoda.
 
SWA TIM je moderna firma, inovativni smo u pogledu novih web i softverskih  rešenja i sa ponosom možemo reći da smo među prvim firmama na našem tržištu ozbiljno shvatili web potencijal za promociju i prodaju proizvoda krajnjim kupcima.
Našu ponudu čini preko 5000 tipskih i tejlor mejd proizvoda, a naš poslovni koncept je da klijentima na jednom mestu ponudimo kompletan program reklamnog materijala, štampe i podršku za promocije i prezentacije od ideje do relaziacije kroz permanentnu pomoć u svim segmentima.
SWA TIM je ECO FRENDLY štamparija : koristimo boje koje su ekološki ispravne i prihvatljive posedujemo GREEN GOLD sertifikate koji to potvrđuju, a dobar deo proizvoda se radi na recikliranim papirima i biorazgradivim materijalima.U ponudi reklamnog materijala imamo ceo program reklamnog materijala koji čine bio razgradivi i reciklirani materijali.
 
Svi naši klijneti imaju svoj storidž prostor na našem serveru, posedujemo sve grafičke pripreme svih naših klijenata i na taj način smo u mogućnosti da brzo i efikasno odgovorimo na sve zahteve stalnih klijenata uz maksimalnu uštedu našeg i kljentovog vremena.
 
Mi nismo prodavci, niti klasični proizvođači koji se razumeju samo u proces proizvodnje, mi smo serviseri naših klijenata i trudimo se da zajednički dođemo do korektnih rešenja uz poštovanje osnovnih principa naše poslovne politike : ROK/CENA/KVALIET .
 
Najznačajnije poslovne rezultate ostvarujemo na tržištu Srbije i za naše klijnete smo obezbedili dobru logistiku, a robu isporučujemo lično na adresu klijneta našim vozilima ili je šaljemo kurirskom službom uz maksimalno poštovanje rokova isporuke.Poslednjih godina sve veći broj upita dobijamo iz regiona i zemalja Evropske Unije pa preko špeditera robu izvozimo do krajnjih kupaca uz maksimalno poštovanje dogovorenih rokova i kvaliteta.Nudimo pomoć oko izvoznih papira i izvozne logisitke pa iako nismo u EU naši proizvodi stižu do kupaca u relativno kratkim rokovima.
 
Iskoristite naše resurse, znanje, opremu i iskustvo u radu da zajedno gradimo dugoročne poslovne odnose zasnovane na međusobnom poverenju i razumevanju u saradnji.
 
Spremno Vas očekujemo, Vaš SWA TIM d.o.o.
 

ABOUT US – SWA TEAM

 
We are above all a good and compact team of expert people who know how to do their jobs. We produce, brand, distribute, import and refine promotional material and promotional equipment. We print large and small formats in digital and offset printing technique, we produce flags, we process clearing and we make clear haberdashery according to clients’ demands … A large offer of advertising fancy goods and promotional equipment is what makes us recognizable in the market of the Republic of Serbia and the region.
We grew out of an independent shop SR TIM which was founded in 2002, and we have been in the form of a company since 2008. With more than 15 years of experience, we can boast a number of completed projects, a rich reference list of partners and clients, continuous growth, modern equipment, modern software solutions that have been implemented in daily business and serious product offering.
 
SWA TIM is a modern company, we are innovative in terms of new web and software solutions and we are proud to say that we are among the first companies in our market to take seriously the web potential to promote and sell products to end customers.
 
Our offer consists of over 5000 standard and Taylor Mayd products, and our business concept is to offer our clients a complete program of advertising material, prints and support for promotions and presentations from idea to marketing through permanent assistance in all segments.
 
SWA TIM is an ECO FRENDLY printing company: we use colors that are eco-friendly and acceptable, we have GREEN GOLD certifications, and a good deal of the product is made from recycled papers and biodegradable materials. We have a full range of promotional materials that make them biodegradable and recycled materials.
 
All our clients have their own storage space on our server, we have all the graphical preparations of all our clients and thus we are able to quickly and efficiently respond to all requests of regular clients with maximum saving of our and client’s time.
 
We are not sellers or classic manufacturers who understand only the manufacturing process, we are the servicers of our clients and we strive to come up with the correct solutions together with the basic principles of our business policy: DEADLINE / PRICE / QUALITY.
 
We are ready to welcome you, Your SWA TIM d.o.o.Kontaktirajte nas

We create your image ...