Flajeri i letci

Letak – Flajer je popularno i opste primjenjivo sredstvo informisanja tj. tržišne komunikacije. Koristi se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih vrsta proizvoda. Letci – flajeri su jedno od najjačih oružja za borbu u poziciji na tržištu.

Obicno se radi u standradnim formatima A4, A6,B5… na Kunstdruck papiru od 110 do 200 gr. Za manji broj komada *ispod 1000 komada preporučuje se digitalna stampa . .

Flajeri su reklamni materijal koji ima višestruko dejstvo informisanja i reklamiranja proizvoda ili usluga. Štampani flajeri su veoma popularna i efikasna metoda oglašavanja, zbog veoma niske cene i zagarantovanog povrata uloženog novca kroz povećanje prodaje čime ovo moćno sredstavo oglašavanja garantuje maksimalan odnos cena / kvalitet / efekat.

Flajeri se izrađuju u različitim formatima (gotovo sve standardne foirmate možete pogledati na u dnu ove stranice) i oblicima.

Standardni formati štampanih flajera:

FLAJER AKCIJA – STAMPANJE FLAJERA – AKCIJSKA PONUDA FLAJERA – FLAJER ZA DINAR, A6 FLAJERI , A5 FLAJERI NA AKCIJI – ROK ISPORUKE 2 DANA

FLAJER A6, 10,5 x 14.8 cm ,OBOSTRANI KOLOR, 135 gr MASNI KUNDRUK SJAJNI PAPIR : 6000 KOMADA : 6000 DINARA

FLAJER A5, 21 x 14.8 cm ,OBOSTRANI KOLOR, 135 gr MASNI KUNDRUK SJAJNI PAPIR : 6000 KOMADA : 12000 DINARA

Uputstvo za flajer savijanja dole ⇓

Uputstvo za savijanje flajera

 

Faljer je moćno marketinško oružje koje daje dobar odnos uloženog novca i realnog povratnog efekta. Štampa flajera i letaka je veoma popularna , jer je veoma niska cena ovog proizvoda apsolutno isplativa za marketinške kampanje u kojima se obraćate širokoj ciljnoj grupi potencijalnih klijenata.

Mi radimo štampau flajera tehnikom fset i tehnikom digitalne štampe na tabak u zavisnosti od tiraža.Naročito je isplativa tehnika ofset štampe flajera jer se tu postiže veoma niska cena kod velikih tiraža.Kod digitalne izrade flajera prednost je veoma kratak rok isporuke , odnosno izrade , nema ograničenja u pogledu tiraža pa je moguće raditi štampu u malim serijama.

Faljeri – letci se standardno rade na 135 ili 150 gramskom kunzdruk papiru, ali u ponudi imamo opcije za štampu do 350 gr, sa ili bez plastifikacije .

Letak XL: 680×315 mm (D)

Letak SRA3: 450×320 mm (D)

Letak DIN A3: 420×297 mm (D)

Letak DIN A4: 297×210 mm (D)

Letak DIN A5: 210×148 mm (D)

Letak DIN A6: 148×105 mm (D)

Letak DIN A7: 105×74 mm (D)

Letak 1/3 DIN A3: 297×140 mm (D)

Letak 1/3 DIN A4: 210×99 mm (D)

Letak: 150×90 mm (D)

Letak Q3: 297×297 mm (D)

Letak Q4: 210×210 mm (D)

Letak Q5: 148×148 mm (D)

Letak Q6: 99×99 mm

Letci, koje upotrebljavate za različite promocijske akcije vašeg poduzeća moraju probuditi pažnju. Pri tome je, naravno, vrlo bitan promocijski slogan, a važan je i kvaliteta, izbor papira, oblik i kvaliteta štampe.Ponuda savijenih flajera – letaka .Pored standardnih flajera nudimo i mogućnost izrade savijenih – bigovanih flajera u različitim formatima i različitim gramaturama papira.

Letak DIN A4: 297×628 mm, zatvoren 297×210 mm – C savijanje (D)

Letak DIN A4: 297×630 mm, zatvoren 297×210 mm – Z savijanje (D)

Letak DIN A4: 210×594 mm, zatvoren 210×297 mm – V savijanje (D)

Letak DIN A5: 148×628 mm, zatvoren 148×210 mm – C savijanje (D)

Letak DIN A5: 148×630 mm, zatvoren 148×210 mm – Z savijanje (D)

Letak 1/3-A3: 297×420 mm, zatvoren 297×140 mm – C savijanje (D)

Letak 1/3-A3: 297×420 mm, zatvoren 297×140 mm – Z savijanje (D)

Letak DIN A4: 297×420 mm, zatvoren 297×210 mm – V savijanje (D)

Letak DIN A4: 297×419 mm, zatvoren 297×210 mm – Gate savijanje (D)

Letak 1/3-A4: 210×297 mm, zatvoren 210×99 mm – C savijanje (D)

Letak 1/3-A4: 210×297 mm, zatvoren 210×99 mm – Z savijanje (D)

Letak DIN A5: 210×296 mm, zatvoren 210×148 mm – V savijanje (D)

Letak DIN A5: 210×295 mm, zatvoren 210×148 mm – Gate savijanje (D)

Letak 1/3 DIN A3: 99×420 mm, zatvoren 99×210 mm – V savijanje (D)

Letak DIN A5: 148×420 mm, zatvoren 148×210 mm – V savijanje (D)

Letak Q3: 297×594 mm, zatvoren 297×297 mm – V savijanje (D)

Letak Q4: 210×628 mm, zatvoren 210×210 mm – C savijanje (D)

Letak Q4: 210×630 mm, zatvoren 210×210 mm – Z savijanje (D)

Letak Q4: 210×420 mm, zatvoren 210×210 mm – V savijanje (D)

Letak Q5: 148×442 mm, zatvoren 148×148 mm – C savijanje (D)

Letak Q5: 148×444 mm, zatvoren 148×148 mm – Z savijanje (D)

Letak Q5: 148×296 mm, zatvoren 148×148 mm – V savijanje (D)

Letak 1/3-A4: 210×198 mm, zatvoren 210×99 mm – V savijanje (D)

Letak 1/3-A4: 198×210 mm, zatvoren 99×210 mm – V savijanje (D)

Letak DIN A6: 148×210 mm, zatvoren 148×105 mm – V savijanje (D)

Kako bi potencijalne klijente naveli na to da posegnu za vašom brošurom, flajerom, letkom, štampa mora biti vizualno primamljiva, kvalitetna i jasna. Kljucnu ulogu ce odigrati kvaliteta otiska i pravi izbor papira.Dozvolite da Vam pomognemo i da zajednicki dodemo do optimalnog i ekonomski prihvatljivog rešenja.

 • Neki od proizvoda koji se najčešće koriste u promo materijalu, a izradjuju se ofsetnom tehnikom štampe su:

  - Vizit karte
  - Memorandum
  - Flajeri i letci
  - Brošure i katalozi
  - Plakati i posteri
  - Fascikle
  - Kalendari
  - Blokovi
  - Koverte
  - Ambalazna pakovanja
  - Reklamne kese
  - Fascikle kasirane lepenke