PICASSO, metalna tehnička i hemijska olovka u setu, crvena