KLIRTNI ŠALTERI – ŠALTERI OD KLIRITA – PLEKSIGLAS ZASTORI

Šalteri do providnog klirita su proizvod koji je namenjen za zaštitu šalterskih službenika od direktnog kontakta sa klijentima. Kliritni šalteri se proizvode od klirita debljine od 5 do 10 mm u zavisnosti od krajnjih diemnzija šaltera. Montažno su demontažni i po potrebi se mogu prenositi na drugu lokaciju, u osnovi se nalazi duplolepljiva traka i razbušeni na više mesta pa je i fiksiranje za površinu veoma brzo i efikasno.Održavaju se redovnim sredstvima za održavanje higijene i sredstvima za dezinfekciju.

Šifra proizvoda:ŠALTER OD KLIRITA model S01
Dimenzije:od 50 X 80 cm
Cena:od 42€
Šifra proizvoda:ŠALTER OD KLIRITA model S01
Dimenzije:od 50 X 70 cm
Cena:od 48€
Šifra proizvoda:ŠALTER OD KLIRITA model S01
Dimenzije:od 50 X 75 cm
Cena:od 45€

Kliritni šalteri i barijere kao zaštita za izložene radnike - proizvodnja i prodaja - porucite on line kroz kontakt formu


Naši zaštitni šalteri i kliritne barijere se proizvode od livenog klirita u ralicitim diemnzijama i u dimenzijam koje odgovaraju stvarnim potrebama u prodajnom objektu. Radimo ih u više modela, a po zahtevu klijenta mogu biti brendirani logotipom ili obeleženi trakama obaveštenja. Svi modeli plekisglas barijera imaju otvor za razmenu novca, robe i ostalih dobara, a frontalna zaštitna barijera onemogucava kontakt izmedu lica koja se nalaze iza šaltera.

Karkateristike zaštinih pleksiglas šaltera - barijera:

- Modele, debljina i velicina po zahtevu klijenata

- Zaštita izloženih radnika od frontalnih uticaja i neposrednog kontakta

- Svi modeli su montažno - demontažni i potpuno prilagodivi

- Svi modeli su montažno - demontažni i potpuno prilagodivi

Pogledajte u galeriji nekoliko primera:
  • Pošaljite upit