Stendi samostojeće makete od stadura, penastih ploča i forkesa

Forex stendi makete – tvrdo-presovani PVC materijal koje je upotrebljiv kako za spoljašnju tako i za unutrašnju upotrebu, sa veoma širokom primenom u reklamnoj industriji. Koristi se za obeležavanje spoljašnjeg ili unutrašnjeg prostora, izradu maketa, stendija , polica , vizuelnu komunikaciju, foto ramove… Stadur makete Iskoristite mogućnosti koje ovaj prilično jeftin i vrlo efektan materijal kako bi na vrlo ekonomičan način dobili efektnu vizuelnu komunikaciju, stenmdi, maketu.

Reklamni pano, makete za promocije i fotografisanje od pensatih ploča sa štampom

Proizvodimo sve vrste reklamnih panoa od foreksa i stadura u pravolinijskom i krivolinijskom obliku, sa ili bez metalne podkonstrukcije. Iskorisite fantastične karatkeristike ovog materijala koji u kombinaciji sa direktnom digitalnom štampom i krivolinijskim CNC isecanjem nudi fantastiče mogućnosti za promociju i prezentaciju na zanimljiv i veoma efektan način.

Panoi za fotografisanje u obliku – izrada za 24 do 48h od potvrde posla

Napravite pano sa prorezom za lice, odličan proizvod za fotografisanje, dekoraciju izloga ili promociju proizvoda… Napravite pano za fotografisanje ili za prezentaciju, dekoraciju izloga, obeležavanje prostora ili predstavljanje proizvoda u obliku i sa dizajnom po Vašoj želji.Iskoristite poun potencijal mogužnosti za efiksanu promociju.

CNC kontruno isecanje proreza za lice i krivolinijski oblici maketa po želji naručioca

Pored vrunskie digitalna štampe koje se radi direktno na pločaste materijale pomožu CNC tehnologije u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno efektne makete sa širokim spektrom mogućnosti.

Samostojeće makete sa postoljem ili kosnicima

u zavisnosti od dimenzija i oblika naš tim dizajnera će preporučiti materijal i konstruktorsko rešenje. kao i sistem držača kosnika i postolja koji će Vašoj maketi obezbediti stabilnost u prostoru uz mogućnost laganog premeštanja sa pozicije na drugu poziciju.

Kontaktirajte nas
We create your image ...