Samostojeće reklamne table

Dimenzije:
Cena:

Proizvodimo, brendiramo i prodajemo reklamne samostojeće table u dimenzijama prema zahtevu klijenata. Table mogu biti jednostrano ili dvostrano orijentisane, sa ili bez štampe. Dimenzije su prema zahtevu naručioca posla, a specifikacija materijala se definiše u odnosu na upit. Osnovu table čini konstrukcija od čeličnih kutija, površina table na koju se lepi brending je od alubonda ili pocinkovanog lima. Brendiranje se vrši lepljnjem PVC folije na površinu table ili postavljanjem odštampanog forexa na limenu ili alubond površinu.U zavisnosti od namene i veličine reklamne table, kao i podloge na koju se postavlja ove table mogu bit mobilne (prenosne) ili ankerisane (ne prenosne).


Dostupno:Kontaktirajte nas

Preporučeni proizvodi:

We create your image ...