Stadur standy 300x200cm

Direktna štampa na staduru tehnikom UV štampe, promotivni stendi čini stadur sa štampom i kosnici koji drže stendi maketu. Stadur je odličan materijal jer je printabilan, dovoljno čvrst za postavke i prenošenje, a ujedno vrlo lak za prenošenje i manipulaciju.

Cena stendija za diemnzije: 200 x 300 cm je 230 eur + pdv, ako se radi krivolinijsko isecanje doplata je 20 % na cenu.