Totemi od forexa 100x150cm

Promo maketa od foreksa sa direktnom UV digitlanom štampom.Stendi maketa je napravljena od forexa 10 mm na kojoj se radi digitalna štampa u punom koloru i kosnici u vidu trougla koji podupire i drži maketu u stajećem položaju. Cena promo stendi makete od foreksa u zavisnosti od diemnzija se izračunava po zahtevu klijenta.

Cena promo stendi makete od foreksa u diemnzijama 150 x 100 cm je 65 eur + pdv

napomena: cena obuhavata pravougoni oblik i pravolinijsko isecanje, za krivolinijsko isecanje cena se uvećava za 20 %.