Totemi od forexa 50x100cm

Promo maketa od foreksa sa direktnom UV digitlanom štampom.Stendi maketa je napravljena od forexa 10 mm na kojoj se radi digitalna štampa u punom koloru i kosnici u vidu trougla koji podupire i drži maketu u stajećem položaju.

Cena promo stendi makete od foreksa je: 35 eur

napomena : cena obuhavata pravougoni oblik i pravolinijsko isecanje, za krivolinijsko isecanje cena se uvećava za 20 %.