reklamni-materijal-swa-tim- Reklamne torbe su deo široke ponude firme SWA TIM. Ovaj model je odličan reklamni proizvod koji se lepo brendira – uštampava i predstavlja reklamni proizvod koji se koristi kao odličan pokolon na seminarima, kongersima, sajmovima, a može biti i deo radne uniforme za terenske rpedstavnike firme- komercijaliste.Reklmna torba UNIVERSE je klasičan model i može da se brendira tehnikama sito štampe, sito preslikačima, flex folijom ili direktnim vezom. Ovo je poslovni poklon koji će sigurno biti primećen, rado koriušćen i nošen pa je povrat Vaše investicije u ovu vrstu reklamnog materijal zagarantovan.

reklamni-materijal-swa-tim- Reklamne torbe su deo široke ponude firme SWA TIM. Ovaj model je odličan reklamni proizvod koji se lepo brendira - uštampava i predstavlja reklamni proizvod koji se koristi kao odličan pokolon na seminarima, kongersima, sajmovima, a može biti i deo radne uniforme za terenske rpedstavnike firme- komercijaliste.Reklmna torba UNIVERSE je klasičan model i može da se brendira tehnikama sito štampe, sito preslikačima, flex folijom ili direktnim vezom. Ovo je poslovni poklon koji će sigurno biti primećen, rado koriušćen i nošen pa je povrat Vaše investicije u ovu vrstu reklamnog materijal zagarantovan.

reklamni-materijal-swa-tim- Reklamne torbe su deo široke ponude firme SWA TIM. Ovaj model je odličan reklamni proizvod koji se lepo brendira – uštampava i predstavlja reklamni proizvod koji se koristi kao odličan pokolon na seminarima, kongersima, sajmovima, a može biti i deo radne uniforme za terenske rpedstavnike firme- komercijaliste.Reklmna torba UNIVERSE je klasičan model i može da se brendira tehnikama sito štampe, sito preslikačima, flex folijom ili direktnim vezom. Ovo je poslovni poklon koji će sigurno biti primećen, rado koriušćen i nošen pa je povrat Vaše investicije u ovu vrstu reklamnog materijal zagarantovan.