NCR (NE)KOPIRNI BLOKOVI – PROIZVODNJA I PRODAJA NCR BLOKOVA SA ŠTAMPOM

Ovi blokovi se najčešće rade tehnikom ofset štampe u jednoj boji na 80 gr papiru sa samokopirajućim efektom. Osnova namena je papirološka komunikacija (interena u okviru firme/organizacija ili eksterne sa klijnetima u vidu izdavanja obrazaca i potvrda).

SAMOKOPIRAJUĆI BLOKOVI – PARAGON BLOKOVI

Ovi blokovi imaju mogućnost kopiranja sadržaja na jednu ili više narednih stranica čime se ubrzava postupak izdavanja i popunjavanja obrazaca. Štampanje blokovske robe i pragonskih blokova sa ili bez perforacije u svim standardnim formatima je deo naše stalne ponude. Štampa NCR i paragonskih blokova se radi najčešće u jednoj boji i standradnim formatima, ali po zahtevu klijenta je moguće uraditi prema specifikaciji iz upita naručioca posla.

BLOKOVI ZA OBRASCE – OTPREMNICE – RADNI NALOZI

Ovi blokovi imaju široku upotrebnu vrednost u svakoj firmi kada su u pitanju tipski obrasci u vidu raznih radnih naloga, opremnica, potvrda, dostavnica, povratnica …

FORMATI NCR BLOKOVA

Mi Vam nudimo mogućnost izrade kopirnih blokova u formatima A6, A5, A4.

CENE NCR BLOKOVA

Cena NCR kopirajućih blokova zavise od tiraža i formata blokova, pa Vas pozivamo da nam se javite kako bi definisali upit i napravili najpovoljniju ponudu.

  • Pošaljite upit